MY MENU

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา อาร์ซีเค รุ่งเจริญ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของเรา วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ด้านการผลิตและจำหน่าย รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และตัวถังรถบรรทุกมากมายหลายรุ่น อาทิเช่น รถเทรเลอร์ รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกรถยนต์ รถดัมพ์ และตัวถังรถบรรทุกแบบพิเศษ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Research & Development

เรามีทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม กับการผลิต เพื่อตอบสนองเรื่องของคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ทันเวลาแก่ลูกค้า (Q C T)

 "RESEARCH & DEVELOPMENT" Our expert engineer team who have full experienced in design which considering on safety and high efficiency usability. Moreover, our engineer applied Jig fixture and welding technology to production system to meet customer satisfaction, Quality Cost and Time (QCT).