MY MENU

รถกระบะบรรทุกและกระบะบรรทุกแบบยกเท

ปัจจุบันปัจจัยด้านน้ำหนักมีผลกับการขนส่งสินค้าในกลุ่มพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิศวกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ RCK จึงมีการออกแบบตัวถังให้มีน้ำหนักเบาขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรง และคุณภาพตามมาตรฐาน RCK เอาไว้ ด้วยการนำโปรแกรม (CAD) เข้ามาประยุกร์ในการออกแบบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้

รถพ่วงกระบะบรรทุกยกเท

ผลิตภัณฑ์รถพ่วงบรรทุกกระบะยกเท ประเภทแม่ลูกพ่วง 3 เพลา

อ่านเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกแบบยกเทบน 6 ล้อ

ผลิตภัณฑ์รถกระบะบรรทุกยกเท ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ ประสิทธิภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม

ⓒ 2018-2019 บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด.